Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 405
Fax584 498 460
 Emailjiri.kovalcik@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 - po předchozí domluvě
Středa08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 - po předchozí domluvě
Pátek----------------
Zaměstnanci odboru/oddělení
Kovalčík Jiří, Mgr.
vedoucí odboru
584 498 405
jiri.kovalcik@jesenik.cz
kancelář 409, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, veřejný opatrovník, recepty s modrým pruhem
584 498 434
hana.havrilova@jesenik.cz
kancelář 402, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, seniorské aktivity, senior taxi, komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
584 498 406
alena.kalinova@jesenik.cz
kancelář 406, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, sociální kurátor, zvláštní příjemce důchodu, protidrogový koordinátor
584 498 455
sona.landauerova@jesenik.cz
kancelář 404, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, parkovací průkazy, euroklíče
584 498 421
alois.popelka@jesenik.cz
kancelář 407, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, komunitní plánování sociálních služeb, koordinátor národnostních menšin
584 498 414
bohumila.ptackova@jesenik.cz
kancelář 403, 4. podlaží A IPOS, Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Popis činnosti odboru/oddělení
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
 • na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky,
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby včetně dodatků do doby ustanovení opatrovníka soudem.
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin a zajišťuje činnost protidrogového koordinátora
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 • zajišťuje výkon práv a povinností veřejného opatrovníka na základě usnesení soudu a pověření starosty města Jeseník osobám omezeným ve svéprávnosti v rozsahu stanoveném soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám občana s omezenou svéprávností
 • zabezpečuje distribuci, vrácení, likvidaci a vedení evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (opiáty).
 • metodicky vede a kontroluje příspěvkovou organizaci města Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník, IČ 00852163.
 • zajišťuje a zpracovává podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti a péče o rodinu.