Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 466
Fax584 411 815
 Emailzivnost@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Středa8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek----------------
Zaměstnanci odboru/oddělení
Zavadil Jan, Ing.
vedoucí odboru
584 498 466
jan.zavadil@jesenik.cz
kancelář 504, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
přestupková a správní řízení
584 498 403
ivo.cernatovic@jesenik.cz
kancelář 504, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
zástupce vedoucího odboru, úsek kontroly
584 498 465
iveta.davidova@jesenik.cz
kancelář 506, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
úsek registrace
584 498 467
dana.grygova@jesenik.cz
kancelář 508, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
úsek registrace
584 498 468
gabriela.pokorna@jesenik.cz
kancelář 508, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
úsek kontroly
584 498 432
iveta.stastna@jesenik.cz
kancelář 506, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Vyplňují se on-line na Portálu živnostenského podnikání.
(Poslední aktualizace: 16.01.2023 12:02:02)
Formuláře pro zemědělské podnikání jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu. Nachází se v pravé části odkazované webové stránky Ministerstva zeměděl
(Poslední aktualizace: 25.04.2022 11:19:34)
Popis činnosti odboru/oddělení

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména vyřizuje podání v následujících věcech:

Vznik živnostenského oprávnění

 • ohlášení živnosti volné, řemeslné či vázané,
 • žádost o koncesi.

Provozovny

 • oznámení o zahájení nebo o ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámení o adrese, na které lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.

Přerušení provozování živnosti a pokračování po přerušení

 • oznámení o přerušení provozování živnosti,
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti (před uplynutím doby přerušení).

Oznámení změn

 • oznámení o změnách a doplněních údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi.

Zánik živnostenského oprávnění

 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele.

Výpis z živnostenského rejstříku

 • žádost o vydání výpisu z živnostenského rejstříku,
 • žádost o vydání potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyřizuje podání v následujících věcech:

Vznik oprávnění zemědělského podnikatele

 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

Přerušení provozování zemědělské výroby a pokračování po přerušení

 • oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby,
 • oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby (před uplynutím doby přerušení).

Oznámení změn

 • oznámení změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele.

Zánik oprávnění zemědělského podnikatele

 • žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele,
 • oznámení o pokračování v podnikání po zemřelém zemědělském podnikateli.

Výpis z evidence zemědělského podnikatele

 • žádost o vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele,
 • žádost o vydání potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v evidenci určitý zápis není.

Jako centrální registrační místo (CRM) přijímá od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění:

 • přihlášku k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční (včetně oznámení změn) a oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů (předáváno správci daně),
 • oznámení o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti (předáváno správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně),
 • přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění (předáváno správě sociálního zabezpečení),
 • oznámení vzniku pracovního místa nebo jeho obsazení (předáváno ÚP),
 • žádost o vydání českého národního průkazu průvodce (předáváno MMR).

Vykonává kontrolní a dozorovou činnost:

 • živnostenskou kontrolu, cenovou kontrolu a kontrolu evidence zemědělského podnikatele,
 • na základě příslušných zvláštních právních předpisů,
 • řeší přestupky a přijímá jiná opatření v souvislosti s porušováním právních předpisů.