Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Z důvodu rekonstrukce IPOSu bude od pondělí 8. července do úterý 16. července Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník fungovat pouze v omezeném a nezbytném režimu v náhradním prostoru (budova 5A, kanceláře 564 až 567, IPOS). Prosíme, aby občané své záležitosti, které není nutné vyřizovat ihned, odložili na později.
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Emailkaterina.ivanova@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Středa08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek------------
Zaměstnanci odboru/oddělení
Ivanová Kateřina, Ing.
vedoucí odboru
584 498 463
katerina.ivanova@jesenik.cz
kancelář 544, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
registr vozidel
584 498 486
lenka.adlova@jesenik.cz
kancelář 547, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
registr řidičů
584 498 484
miluse.horka@jesenik.cz
kancelář 551, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referentka ODSH – agenda ŘP
584 498 489
petra.hoskova@jesenik.cz
kancelář 551, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
registr vozidel
584 498 490
ladislav.koci@jesenik.cz
kancelář 547, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
evidence přestupků, zadržení řidičského průkazu, bodové hodnocení
584 498 418
jana.leifertova@jesenik.cz
kancelář 543, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
zástupce vedoucí odboru, speciální stavební úřad, silniční hospodářství, dopravní inženýrství
584 498 420
katarina.macenauerova@jesenik.cz
kancelář 545, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referentka ODSH - speciální stavební úřad
584 498 495
vitezslava.pastorova@jesenik.cz
kancelář 538, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
registr vozidel (technik)
584 498 488
milan.podaril@jesenik.cz
kancelář 546, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
zkušební komisař, autoškoly
584 498 446
josef.sikora@jesenik.cz
kancelář 250, 2. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
silniční hodspodářství
584 498 402
jiri.toman@jesenik.cz
kancelář 538, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
registr vozidel
584 498 487
dagmar.tovarysova@jesenik.cz
kancelář 546 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
0%
Formuláře
PLNÁ MOC - zastupování při provedení změn údajů v registru silničních vozidel
(Poslední aktualizace: 04.02.2021 14:48:38)
Popis činnosti odboru/oddělení

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve věcech silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací zajišťuje výkon státní správy i jako obecní úřad.

Dále vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel, vede registr řidičů, projednává přestupky a správní delikty v oblasti silničního hospodářství a registru vozidel, vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v oblasti Taxi, stanic měření emisí a autoškol. Koordinuje činnost BESIPU ve správním obvodu okresu Jeseník.    

V oblasti samosprávy vydává vjezdová povolení a parkovací oprávnění na místních komunikacích v Jeseníku. Předkládá orgánům města podklady a návrhy závazku veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti.  

Organizační členění odboru:

Evidence řidičů a správního řízení

Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel a vedení registru řidičů.

 • vydávání a odnímání registrace autoškol
 • schvalování výcvikových vozidel autoškol
 • vedení evidence žadatelů o výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
 • provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění
 • vedení a provádění záznamů v registru řidičů
 • udělování a rozšiřování řidičských oprávnění, podmiňování, odnímání a rozhodování o žádostech o podmínečné navrácení řidičských oprávnění
 • vedení správního řízení ve věci vrácení, podmínění a odnětí řidičského oprávnění
 • vedení řízení o námitkách proti záznamu bodů v bodovém hodnocení
 • vydávání řidičských průkazů a MŘP
 • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidičů
 • výměna řidičských průkazů
 • vedení registru řidičů v působnosti MÚ Jeseník
 • vydávání paměťových karet pro digitální tachograf a vedení evidence držitelů paměťových karet pro digitální tachograf
 • bezpečnost silničního provozu (BESIP)
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999

Evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel

Vykonává státní správu ve věcech evidence motorových vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel a stanic měření emisí

 • provádění změn v registru vozidel na žádost občanů
 • vedení registru vozidel v působnosti MÚ Jeseník
 • povolování manipulačního provozu vozidel v působnosti MÚ Jeseník na žádost prodejců ojetých vozidel
 • vystavování dokladů k vozidlům, výdej a výměna RZ vozidel
 • vyřizování žádosti o výpis z registru vozidel pro potřeby státních orgánů a osob prokazujících právní zájem
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, vozidel vyráběných v malých sériích
 • rozhodovací činnost a výkon státního odborného dozoru pro provozování stanic měření emisí vozidel (SME)
 • vedení správního řízení o žádosti
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999

Silniční hospodářství a speciální stavební úřad

 • Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
 • Výkon působnosti silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • výkon státního odborného dozoru a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností Jeseník, na úseku silnic II. a III. tříd, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací.
 • výkon státního odborného dozoru a rozhodovací činnost v oblasti získávání odborné způsobilosti provozovatelů a řidičů TAXI
 • posuzování a vydávání stanovisek k licenčnímu řízení v oblasti veřejné autobusové dopravy
 • posuzování a vydávání stanovisek k jízdním řádům MHD a veřejné autobusové dopravy
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999 Sb.