Hydropatické skály

Do skály byl vytesán první děkovný nápis Vincenzi Priessnitzovi. Ten zněl: Dem Genius der Hydropathie gedwidmet im Jahre 1836 von den Baron von Chabot (Géniu hydroterapie věnuje v roce 1836 baron von Chabot). Chabot byl aristokrat francouzského původu. Původní nápis však již neexistuje. Na pamětní místo poukazovala malá mosazná destička, instalovaná v roce 1995 Nadací Vincenze Priessnitze. Cedulka však zmizela někdy v roce 2003. V letech 2012—2013 bylo místo upraveno Lesy ČR, lesní správou Jeseník. Ty zde instalovaly novou mramorovou desku s názvem skal, přibyly i lavičky k odpočinku pacientů. Je však škoda, že s tak zajímavým, silným a sluncem nabitým místem není dále pracováno, nabízí totiž potenciál hlubšího relaxačního, či meditativního charakteru. Ze skal se také ještě donedávna otvíral krásný výhled do údolí.