Johan Ripper (1830 - 1912)

Důstojník rakouské armmády, původně pacient lázní, posléze Priessnitzův zeť Jan Ripper (1830 - 1912) se velkou měrou zasloužil o rozvoj lázní a města. Během devítiměsíčního léčení se žaludečními obtížemi, jež si přivodil neuspořádanou životosprávou,  se uzdravil a současně zamiloval do Priessnitzovy dcery Marie Anny, s níž se pak v r. 1860 oženil. Brzy po sňatku vstoupil do penze a od r. 1874 se plně věnoval péči o gräfenberské lázně. Jeho zásluhou byl vybudován Hudební pavilon, zřízen poštovní a telegrafní úřad, rozšířeny promenádní cesty, podílel se na výstavbě Polského pomníku, má hlavní zásluhu na postavení Českého pomníku s Myslbekovou sochou bohyně Hygie. Jeho přičiněním byla postavena železnice Hanušovice - Glucholazy, která spojila FRývaldov se světem a zvýšila návštěvnost gräfenberských lázní. Jan Ripper byl předním bojovníkem za uchování prvenství Priessnitzových objevů a spolu s J. Schindlerem za zachování čistoty Priessnitzova odkazu v životě gräfenberských lázní. Pouze díky němu zůstaly zachovány četné památky na Vincenze Priessnitze a jeho život, zejména ve svědectvích, která nasbíral od lidí, jež jeho tchána znali a pracovali s ním a která s nimi sepsal. Kromě toho shromáždil rozsáhlou knihovnu děl napsaných od počátku ve světě o V. Priessnitzovi a jeho vodoléčbě. To vše je dnes vzácným pramenem poznání.

Byl také zakládajícím a dlouholetým předsedou Moravsko-slezského sudetského horského spolku (MSSGV), který se věnoval rozvoji turistických činností v regionu. V roce 1890 byl pod vrcholem Studničního vrchu na Ripperovu počest umístěn kámen s nápisem: H. RlPPER! COMT. H. S. 1890 FRL. A. E. Zřejmě se jedná o zkratky Comt. - komtesa a Frl. - slečna s iniciály jmen. V roce 1999 byla na jeho počest odhalena pamětní deska vedle lázeňského domu Jan Ripper. U Ripperova kamene nechaly Lesy ČR postavit dřevěný přístřešek pro turisty.

Zdroj: Vincenz Priessnitz, 1799 - 1851, almanach k 200. výročí narození, Jeseník 1999; kolektiv autorů 
Lukáš Němčík, http://prameny.jeseniky.org , 2004