Arcibiskupský/Biskupský lom (Vápenná)

Arcibiskupský/Biskupský lom (Vápenná)

Lom se nachází na úpatí Žulového vrchu. Je lehce skrytý a tím pádem i méně navštěvovaný, ale neméně krásný. Z Vápenné směrem na Žulovou odbočte (za býv. hostincem U Kameníka u fotbalového hřiště) doprava a dále cestou na místní část Zelená Hora (a Lom Vycpálek) kde po cca 3 km zanecháte automobil (dále je zákaz) po dalších zhruba 900 m dojdete k lomu. Celá cesta z Vápenné až k lomu vede po Naučné stezce Krajem Rychlebských hor.