Josef Raymann (1770-1844)

Josef Raymann (1770-1844)

Josef Raymann byl jedním z nejvýznamnějších jesenických rodáků, který je spjat s počátky rozmachu textilnictví na Jesenicku. Na konci 18. století se začal věnovat obchodu s textilem (vykupoval zboží od drobných výrobců a dále ho prodával zejména do východních Čech), poté si založil vlastní bělidlo a začal plátno také upravovat. V roce 1819 se spojil s vídeňskými bratry Regenharty, čímž vznikla společnost „Josef Raymann et Compagnie“. Vedením výrobního závodu v Jeseníku byl pověřen právě Josef Raymann a vedením obchodního oddělení ve Vídni Jakob Regenhart. Firma se později spojila ještě s podnikem Josefa Münzberga ze Zlatých Hor.

Úspěšný podnikatel Josef Raymann se stal váženým měšťanem a vstoupil i do veřejného života. Od roku 1824 byl celých 10 let jesenickým starostou. Zemřel v roce 1844. Po smrti Josefa Raymanna v jeho práci pokračoval jeho syn Adolf, který definitivně dotáhl fúzi s Regenharty, čímž vznikla světoznámá značka Regenhart & Raymann, která se stala největším výrobcem lněného plátna ve Slezsku vyvážející především do západní Evropy a Ameriky. V polovině 19. století firma zaměstnávala přibližně 1500 zaměstnanců. Po znárodnění v roce 1945 došlo k několika změnám, nejvíce si občané budou pamatovat podnik pod názvem Moravolen Šumperk. Po roce 1989 vznikla samostatná akciová společnost, která se ale začala dostávat do problémů kvůli přílivu levného zboží z Asie. V roce 2004 skončila společnost úplně, čímž zanikla více jak dvousetletá tradice lnářství v Jeseníku.