JUDr. Miloš Kočka (1910 - 2010)

JUDr. Miloš Kočka (1910 - 2010)

Miloš Kočka se narodil 12.4.1910 v Roudnici nad Labem, kde na reálném gymnáziu maturoval. Po studiu práv na Karlově univerzitě a několikaleté advokátní praxi v průmyslu působil jako advokát v Praze se specializací na mezinárodní právo. Do literatury vstoupil románem Krev na paletě. Caravaggio – román malíře (1. vyd.1957 a 2. vyd. 1982 nakl. PRÁCE Praha, překlad Bulgarski chudožník 1989, 3. vyd. VEDUTA Štíty, něm. 1996). Po té následoval román o Vincenzi Priessnitzovi, zakladateli novodobé vodoléčby a lázní JeseníkPrameny živé vody (1. vyd. 1987 nakl. PRÁCE Praha, 2. vyd. 1993 VEDUTA Štíty, něm. 1999, film: režie Pavel Linhart, 1999). Dále publikoval výběr z vlastní rozsáhlé sbírky citátů, výroků a aforismů Střípky moudrosti (PRÁCE 1990) a literární přepis rozhlasového cyklu v pořadu Meteor Okřídlená slova (VEDUTA 1994). Publikoval odborné práce o V. Priessnitzovi ve vlastivědných sbornících Jesenicko a Severní Morava. Svůj celoživotní zájem o dějiny vodoléčby završil spolu s MUDr. Aloisem Kubíkem v monografii Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. (VEDUTA 2006). Kniha byla oceněna Cenou olomouckého kraje. JUDr. Miloš Kočka je také Čestným občanem města Jeseníku a Prahy- Žižkova.

Zdroj: Květoslav Growka, Jeseník