Čestní občané města

Čestné občanství města je významnou poctou, která by měla být udělována osobnostem, které se zasloužily o jeho rozvoj. V současné době obecně o udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města. V Jeseníku do roku 1918 neexistuje městská kronika, která by dokládala udělování čestného občanství města. Bohužel také opis městské kroniky založené v roce 1920 zahrnuje jen stručný historický přehled a podrobně mapuje až léta (1914) 1919 - 1942. Díky průzkumu pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Jeseníku bylo tedy možné jen přibližně sestavit seznam čestných občanů města Frývaldova (Jeseníku). Je zde podchyceno osmnáct nominací s odkazem na starý index, který je dnes neznámý.

Německému krajanskému společenství se podařilo v knize Freiwaldau-Gräfenberg (Kirchheim u. Teck 1987) shromáždit dvanáct málo přesných nominací a ve fondu Archiv města Jeseník se náhodně našel ve spisech, které inventář označil jako “Vojenské záležitosti“, pasport dvanácti dokumentů o čestném občanství. Záznamy o udělování tohoto titulu po roce 1945 obsahuje fond Městský národní výbor Jeseník. Obecně je možné říci, že se čestné členství města Frývaldova udělovalo dvěma způsoby:

a) honoris causa - tedy osobnostem přesahujícím rámec města jako výraz loajality, aniž by tyto osobnosti měly bezprostřední zásluhy o město a jeho okolí:

 • 1870 - Hermann Freiherr von Pillersdorf, slezský zemský prezident, Opava
 • 1915 - Max Graf Coudenhove, zemský prezident Slezska
 • 1916 - Heinrich Graf Larisch-Mönnich, zemský hejtman Slezska
 • 1935 - Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR
 • 1948 - Edvard Beneš, prezident ČSR
 • 1948 - Klement Gottwald, prezident ČSR

b) za zásluhy - tedy osobnostem za jejich konkrétní zásluhy o město či širší region:

 • neznámé jméno, majitel firmy na zpracování kůží
 • Franz Rumpelmayer, lékař propagující vodoléčbu
 • August Koch, rentiér
 • 1884 - Dr. Karl Wilhelm Dittrich, advokát v Opavě, slezský zemský poslanec
 • 1886 - Olivier Marquis de Baquehem, c.k. ministr obchodu
 • 1885 - Josef Sachs, okresní hejtman v letech 1849-67, starosta města 1870-85
 • 1902 - Msgr. Ernest Axmann, děkan ze Skorošic, rada gen. vikářství vratislavského biskupství
 • 1902 - Karl Dittrich, velkoprůmyslník z České Lípy
 • 1906 - Alois Regenhart III., velkopodnikatel ve Frývaldově, obchodní rada, starosta města 1893-94
 • 1906 - Ernst Regenhart, velkopodnikatel ve Frývaldově, komerční rada
 • 1906 - Josef Fietz, majitel domu, fotograf a člen městské rady
 • 1907 - Dr. Georg Kopp, kardinál a kníže, biskup vratislavský
 • 1907 - Dr.jur. Josef von Ursprung, plk. v.v., starosta města 1894 - 1907
 • 1909 - Filipp Klein, majitel kavárny, člen městské rady, starosta 1907-09, prezident MSSGV a velitel dobrovolných hasičů a vodní služby
 • 1913 - Dr. jur. Ferdinand Pohl-Schleswald, finanční ředitel biskupského komorního ředitelství v Javorníku
 • 1930 - Anton Fiedler, ředitel katastrálního úřadu Okresního soudu, člen městského zastupitelstva a vládní komisař
 • 1966 - Irina Jakovlevna Fedorčenková, manželka jediného padlého sovětského vojáka při osvobozování Jeseníku roku 1945
 • 1994 - PhDr. Rudolf Zuber, římskokatolický kněz, církevní historik, archivář a knihovník
 • 1994 - JUDr. Miloš Kočka, advokát, ale především spisovatel, mimo jiné autor románu Prameny živé vody
 • 2001 - Herbert Reineltněmecký občan, člen MSSGV, jemuž Jesenicko je domovem
 • 2011 - doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., geolog, externí pedagog UP v Olomouci
 • 2013 - Vladimír Vraňovský,  bývalý ředitel ZUŠ Jeseník, dlouholetý organizátor hudebního dění Jesenicka, zakladatel Dechového orchestru mladých
 • 2015 - MUDr. Alois Kubík, emeritní primář jesenických lázní, nadšený historik a propagátor odkazu V. Priessnitze
 • 2023 - Milan Pospíšil - podnikatel, zasloužil se o obnovu letního divadla ve Smetanových sadech, opravu několika pramenů