Nysa

Nysa

Nisa (Nysa) je se svými téměř padesáti tisíci obyvateli správním centrem niského okresu. Pravděpodobně byla založena již v 10. století, což ji řadí mezi nejstarší města ve Slezsku. Je výjimečná svou historií, kterou pocítíte na každém kroku. V Nise je zachován středověký urbanismus starého města s výjimečnými příklady jejího stavebního vývoje. Významným dokladem slezské gotické architektury je bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky z počátku 15. století, v níž je pohřebena řada vratislavských biskupů. Po třicetileté válce bylo město přebudováno na pevnost. Na náměstí a v jeho okolí naleznete příklady holandské renesance i římského baroka. Mezi barokní skvosty Nisy patří barokní kostely sv. Petra a sv. Pavla, kostel Nanebevzetí Panny Marie a biskupský palác. V samém centru Nisy můžete obdivovat kašnu, která svou podobou připomíná slavnou Berniniho Fontanu del Tritone na Piazza Barberini v Římě. Um barokních mistrů kovářů představuje Krásná studna. Ne nadarmo se Nise přezdívá „Slezský Řím.“ 17. století je však i zde, tak jako v Jeseníku a Glucholazech, spojeno s hony na čarodějnice. Od roku 2000 se v Nise pravidelně konají rekonstrukce válečných událostí, obdobně jako třeba ve Slavkově, které připomínají dobytí města napoleonskými vojáky v roce 1807.

Nisa však není jen skvělým místem pro milovníky historie, umění a kultury, ale i pro ty, kteří dávají přednost aktivnímu odpočinku. Díky své poloze na pomezí Středopolské nížiny a Výchdoních Sudet nabízí aktivní odpočinek při turistice v Jeseníkách nebo naopak bohaté vyžití v chráněné krajinné oblasti Niského a Otmuchovského jezera. Niská Riviera – jak se často Niskému jezeru říká – i jezero Otmuchovské jsou perfektními místy pro milovníky vodních sportů.

Jeseník je od Nisy vzdálen pouhých 40 kilometrů. Partnerskou spolupráci mají města uzavřenu od roku 1999.

webové stránky Nisy

Galerie
Opevnění sv Hedviky
Opevnění sv Hedviky
Bazilika sv Jakub a Ggnieszky
Jezuitská kolej - Carolinum
Dům Shromáždění
Fontána Tritona
Jezuitský kostel Nanebevzeti Panny Marie
Kostel sv. Barbary
Kostel sv. Petra a Pavla
Měšťanské domy
Biskupský palác sídlo vratislavských biskupů dnes Niské muzeum
Barokní tzv. Pěkná kašna
Radnice
Wroclavská věž
Žabkovická věž