Radnice

Ve středu náměstí situována volně stojící jednopatrová budova s přízemní síni. Stavba radnice vrcholí polygální lucernou vystupující z hřebenu stanové střechy. Nad jižním vstupem je v tympanonu umístěn erb města Jeseník, doprovázený letopočtem 1710.

Jádro stavby pochází z roku 1610. Renesanční objekt vyhořel v roce 1625, nynější stavba pochází z roku 1710. Shodný letopočet je součástí erbu města Jeseník, který je umístěn v ploše frontou nad stupem prolomeným v jižním průčelí stavby. Po roce 1841 upraveny fasády, v 19. a 20. století interiéry.

Galerie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu