Hrobka Vincence Priessnitze

Na lesní promenádě se nachází několik dalších pozoruhodných pamětihodností spojených s osobností V. Priessnitze a zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. V pravé části promenády je prvním z nich kaple s mauzoleem V. Priessnitze. Vincenz Priessnitz byl původně pohřben na starém městském hřbitově v Jeseníku. Se stavbou krypty bylo započato v r. 1853 a v témže roce byl do krypty pod kaplí uložen kovový sarkofág s exhumovaným tělem V. Priessnitze. Po smrti Sofi e Priessnitzové v r. 1854 sem byla uložena také ona.