Městské muzeum Zlaté Hory

Muzeum ve Zlatých Horách sídlí ve Staré poště, nejhezčí budově zdejší městské památkové zóny. Postavená byla v roce 1698 jako vůbec první poštovní úřad na území tehdejšího Slezska. Dům se pyšní bohatě zdobenou fasádou a ve svých časech vedle pošťáků, kteří tady přepřahali unavené koně za odpočaté, sloužil také obchodníkům jako zastávka na cestě do Vratislavi (Wroclaw). Bylo zde možné i přenocovat, a tak se může stavení pochlubit několika slavnými nocležníky, jako byl císař Josef II, nebo rakouský vojevůdce generál Laudon. Ve stejných prostorách fungovala zlatohorská pošta až do roku 1936.