Vlastivědné muzeum Jesenicka

Městské muzeum v Jeseníku (tehdejším Frývaldově) bylo založeno na podzim roku 1900 v časech velkého zájmu společnosti o vlastivědu a slovanské kořeny. Do muzejního fondu přispívali lidé ze širokého okolí a jeho prvním sbírkovým předmětem se stal železný kříž s letopočtem 1646, související s pověstí o jesenickém katovi. Expozice byly slavnostně otevřené v prosinci roku 1905. Po několika málo letech si rozšiřování sbírek vyžádalo přesídlení muzea a díky domluvě s představiteli vratislavského biskupství, ke kterému Jesenicko tehdy náleželo, se podařilo pro tyto účely získat prostory Vodní tvrze.

Začátkem 30. let 20. století tak mohlo být muzeum znovu otevřené v novém, do jeho činnosti pak ale výrazně zasáhla II. světová válka. V roce 1945 se zbytek sbírkového fondu, který se po několikerém stěhování podařilo dát dohromady, opět vrátil do prostor tvrze a muzeum postupně obnovilo svoji činnost. V roce 1963 se stalo součástí Vlastivědného ústavu Šumperk a jako Vlastivědné muzeum Jesenicka znovu obnovilo svoji činnost po osamostatnění okresu v roce 1996.