Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách

Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor v místě zvaném Údolí ztracených štol nabízí k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, období největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji. Všechny exponáty, které můžete spatřit, jsou plně funkční a jejich provoz vám bude předveden.