Socha sv. Jana Nepomuckého

Památka z 18. století upomíná na kult Jana Nepomuckého. Původně byl pomník umístěn přibližně v místech vozovky u dnešní Priessnitzovy kašny a velice často se u něj pořádaly menší trhy. Osazen byl dvěma stromy, patrně lípami, ale ty byl později odstraněny. Po druhé světové válce byl pomník přesunutý ke vchodu kostela, kde setrval až do své renovace v roce 2017. Poté byl umístěn na nové místo u radnice.