Sloup Nejsvětější Trojice

V parčíku na Zámeckém náměstí v Jeseníku (v blízkosti Vodní tvrze) se nalézá barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice z roku 1721, který připomíná morovou ránu z r. 1713. Na podestě sloupu jsou reliéfy patronů nemocných: sv. Rocha a sv. Šebestiána, Františka Xaverského a Karla Boromejského. Na horní části sloupu je podoba Boha trojjediného. Na tomto místě původně stál pomník obětem I. světové války (od akad. Sochaře Engelberta Kapse) bohužel po roce 1945 zničený.