Pro pěší turisty

Na Jesenicku se nachází hustá síť pěších tras, které nabízí mnoho zajímavých zastavení.

Galerie
Horská chata Paprsek
Čertovy kazatelny - Račí údolí
Pohled na Rychlebské hory
Zvonička a horská chata Jiřího na Šeráku
Kam dál?