Vodní tvrz - Vlastivědné muzeum Jesenicka

Vodní tvrz byla zbudována počátkem 15. stol. na místě obytné věže asi z poloviny 13. stol., jejíž část je dochována u průjezdu na nádvoří. Původní stavba se skládala z jednopatrové budovy obdélníkového půdorysu a z obdélného dvora obepnutého zdí, před níž byl příkop. Po požáru v r. 1727 byla tvrz upravena na zámek. Od r. 1561 byl Jeseník stolním statkem vratislavského biskupství a jesenická tvrz sídlem jeho správy. Pamětní deska u vchodu připomíná, že zde od r. 1794 nedlouho sídlil jako biskupský hejtman Karl Ditters z Dittersdorfu (1739–1799), houslista a významný hudební skladatel předklasické vídeňské školy. Od r. 1963 je tvrz nemovitou kulturní památkou a sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka.