21 usnesení
2022

Tržní řád úplné znění

nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními města Jeseníku č. 1/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2018, 2/2018, 1/2019 a 2/2022

2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020,kterým se vymezují oblasti města Jeseník, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

2019
2018

Nařízení města 3/2018

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2016
2015
2014
2012
2011

Nařízení města 2/2011

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 STANOVENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2011

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků  

2009

NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2009

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2009

jímž se mění nařízení města Jeseník č. 3/2007  - kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

2008
2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA 4/2007

 kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2007

kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2005

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2001

o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 21 usnesení