11 usnesení
2023

Nařízení města Jeseník č. 1/2023

kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2022

Tržní řád úplné znění

nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními města Jeseníku č. 1/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2018, 2/2018, 1/2019 a 2/2022

2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020,kterým se vymezují oblasti města Jeseník, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

2019
2018
2015
2014
2012
2011

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2011

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků  

2007
 11 usnesení