Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník

Cíl: Účelem studie systému sídelní zeleně města Jeseník je vymezení a stabilizace ploch sídelní zeleně, stanovení podmínek jejich využití a navržení systémové péče o multifunkční sídelní zeleň, tedy o její rozvoj, ochranu a správu. Studie bude sloužit ke strategickému a koncepčnímu rozhodování v působnosti samosprávy (pro projekční, realizační a managementovou činnost města).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Azylové domy

Veřejný přínos

  • Zajištění kvalitního a udržitelného prostředí pro obyvatele a návštěvníky města.
  • Zlepšení kvality života díky systematické péči o sídelní zeleň.
  • Zvýšení estetické hodnoty městských prostor.
  • Podpora biodiverzity.
  • Efektivnější využívání veřejných prostředků.
  • Lepší ochrana přírodních zdrojů.