KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Zápisy z jednání komise pro rozvoj města a komunitní plánování 2022 - 2026

garant: Tomáš Vlazlo

předseda: Kamil Kavka

tajemník: Martina Pavlátková (martina.pavlatkova@mujes.cz)

členové: Tereza Vodáková, Pavel Rušar, Jan Kropáč, Petra Malá

Zjednodušená náplň činnosti: Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.