KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Zápisy z jednání komise pro rozvoj města a komunitní plánování 2022 - 2026

  • garant: Tomáš Vlazlo
  • předseda: Kamil Kavka
  • tajemník: Martina Pavlátková (martina.pavlatkova@jesenik.cz)
  • členové: Tereza Vodáková, Pavel Rušar, Jan Kropáč, Petra Malá

Zjednodušená náplň činnosti: Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.