SOCIÁLNÍ OBLAST: Nová budova Denního stacionáře Šimon

SOCIÁLNÍ OBLAST: Nová budova Denního stacionáře Šimon

Otevírá se nová budova Denního stacionáře Šimon, který jako jediný na okrese už 25 let poskytuje ambulantní služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra. Nový stacionář vyrostl na Seifertově ulici, na místě bývalé školky, v níž služba sídlila v letech 2000 až 2021. O tom, jak služba získala své vlastní moderní zázemí, jsme se bavili s ředitelkou Charity Jeseník Helenou Paschkeovou.

Popsala byste, proč došlo na výstavbu nového stacionáře?
Před více než pěti lety jsme se rozhodli vystavět objekt odpovídající potřebám klientů, kteří službu využívají. Pro ně jsme chtěli uzpůsobit prostory, protože budova bývalé školky byla dlouhodobě nevyhovující. Mimo jiné byla částečně bariérová a její dispoziční uspořádání nevyhovovalo. Když se chtělo jíst, muselo se vše, na čem klienti pracovali, uklidit. Když byli po jídle, musela se všechna práce na činnosti zase vracet zpět. Navíc různí klienti mají různou míru poskytované podpory a kvůli původně velkým průchozím prostorům neměli dostatek soukromí a vzájemně se rušili.

Jak se vám podařilo vystavět novou budovu?
Loni v dubnu jsme od města koupili pozemek. Pak se nejprve zdemolovala původní budova a víceméně na stejném místě se postavila nová. Práce začaly v červnu loňského roku. Letošní poslední říjnový den jsme přebírali od dodavatele stavbu, kterou jsme si vysnili. Podařilo se to hlavně díky získání dotace ve výši více než 50 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj. Finančně se podílel také Olomoucký kraj, místní firmy i jednotlivci. Loni před Vánoci jsme měli kampaň na koupi nových oken, koupí stolních kalendářů s recepty ze stacionáře zase lidé podpořili nákup kolejnicového systému. A ještě stále máme otevřenou veřejnou sbírku, kde mohou lidé přispívat na účet Charity přímo na výstavbu.

Vaši klienti od října 2021 využívali prostory na Masarykově náměstí. Jaký vliv na ně podle vás bude mít návrat zpět?
Myslím, že část klientů se těší. Do slavnostního otevření se na stavbu nejspíš nebyli podívat, takže to pro ně bylo a bude nové. Stěhování budou určitě složité, ale vrací se do míst, kde minimálně okolí znají. Na Masarykově náměstí měli málo prostoru, třeba zvláště autisté to nyní budou mít lepší, protože budou mít činnosti nastavené individuálně.

Jak byste popsala budovu?
Dříve to byla taková dlouhá přízemní budova, v jedné části dvoupodlažní. Nyní je třípodlažní. Její největší devízou je bezba­riérovost zajištěná evakuačním výtahem a kolejnicovým závěsným systémem, který usnadní práci s handicapovanými uživateli. Pro ty bude přesun z vozíku do koupelny, senzomotorické míst­nosti a dalších prostor pohodlnější. Celé první patro je určené výhradně pro klienty, mají tam místnosti pro různé aktivity. Pro aktivizaci, pro skupinové terapie, rehabilitace, zvlášť je místnost pro autisty apod. Ve druhém patře bude zmíněný snoezelen nebo cvičný byt pro nácvik dovedností běžných v domácnosti.

Zvýší se vám díky novým prostorům kapacita?
Doposud máme dvanáct klientů, ale díky nové budově můžeme přijmout další klienty. Chceme, aby taková moderní a velká budova sloužila co nejvíce lidem, kteří to potřebují.

Bude se k vám moci podívat veřejnost?
Ano, plánujeme dělat každoročně opět dny otevřených dveří či otevřít naše brány i při jiných příležitostech.

Charita Jeseník má za sebou v poměrně krátké době již druhou velkou rekonstrukci, jaký vliv to má na vás jako poskytovatele sociálních služeb?
Máme celkově hodně staré budovy. Dlouhodobě se snažíme je opravovat a zlepšovat podmínky pro poskytování služeb. Materiálně technický standard je potřeba zvedat. Jsme ale neziskovka a zdroje se nám shání těžko. Pokud nezískáme dotaci, která hradí větší část investice, je to opravdu složité. A i když ji získáme, stále musíme shánět obrovské peníze, abychom vše ufinancovali. Rekonstrukce – Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku (pozn. slavnostně otevřen v srpnu 2020) a nyní výstavba Denního stacionáře Šimon – nás však provozně nezatěžují. Snažíme se, aby na naše služby neměly takřka žádný dopad. Pracovníci ve zmíněných službách se těšili na nové prostory; usnadní jim práci a zároveň jim umožní poskytovat lépe péči klientům.

Jaký dopad to mělo na vás?
Bylo to psychicky hodně náročné. Problematický byl hlavně loňský rok, kdy se obrovsky navýšily ceny. Celková investice si oproti plánovaným 64 milionům vyžádala částku 73 milionů korun. Naštěstí máme velkou oporu v našem zřizovateli. A okolo sebe mám jak na ředitelství, tak ve službách plno skvělých odborníků, kteří vědí, co je potřeba. Když se mám o koho opřít uvnitř i mimo organizaci, je to velká pomoc.

Jaké jsou vaše prosincové plány a jaké chystáte vánoční akce?
Nyní nás se Šimonem čeká stěhování. Měli bychom to stihnout do Vánoc a od nového roku již bude celá budova v provozu. Čeká nás ještě beseda o Egyptě a vánoční setkání pro klienty spojené s „dárečkováním“.  Tyhle Vánoce oslaví všichni ještě naposledy trochu „stísněně“ na Masarykově náměstí.

S blížícím se novým rokem se blíží také tradiční Tříkrálová sbírka, na co budou jeseničtí dárci přispívat v roce 2024?
V posledních dvou ročnících Tříkrálové sbírky přispěli lidé z Jesenicka významně právě na výstavbu denního stacionáře, a to částkou 1 129 584 korun. Také v příštím roce bude sbírka ještě znovu určena na Šimona, protože nám stále chybí peníze na dofinancování výstavby. 

Co byste lidem popřála k Vánocům a do nového roku?
Přeji všem, ať naleznou radost a klid v malých okamžicích. Buďme k sobě vlídní a buďme si vzájemně oporou. Doba není úplně snadná. Dávejme si najevo, že nám na sobě záleží a že jsme tu pro sebe navzájem. Přeji všem hodně zdraví, síly a odvahy a veselé Vánoce a šťastný a požehnaný nový rok!

Za rozhovor děkuje Markéta Kaniová