MLADÍ DOBROVOLNÍCI: Rozhodli jsme se proměnit slova v činy a posilovat vztah mladých lidí k přírodě, říká lídr iniciativy EraYouth Roman Timothy Velc

MLADÍ DOBROVOLNÍCI: Rozhodli jsme se proměnit slova v činy a posilovat vztah mladých lidí k přírodě, říká lídr iniciativy EraYouth Roman Timothy Velc

Říká se, že dnes mladí lidé jen zírají do telefonu a nezajímají se o okolní svět. To ale rozhodně není pravda. Podívejme se k nám do Jeseníku – máme aktivní Radu studentů, Instagram města spravuje Mladá redakce a mnoha mladým není lhostejná budoucnost naší společnosti a planety. Jedním z důkazů je také iniciativa EraYouth v čele s Romanem Timothy Velcem, se kterým jsme si o jeho dobrovolnické práci popovídali v našem rozhovoru.

Co vás přivedlo k myšlence založit tuto iniciativu? A jak vypadá váš tým?
Iniciativa vznikla jako odpověď na snižující se zájem o přírodu u mladistvých. Přátelské diskuse o této problematice nás přivedly k myšlence, že je lepší konat než si stěžovat. Rozhodli jsme se tedy proměnit naše slova v činy a posilovat tak vztah mladých lidí k přírodě. Účastníkům chceme ukázat krásu přírody, která nás obklopuje, a přesvědčit je o důležitosti její ochrany.
Tým EraYouth tvoří pět vysokoškolských studentů z Jeseníku – Roman Timothy Velc, Jan Maceček, Petr Velc, Anna Koriťáková a Kryštof Horník. Všichni sdílíme silné emoční pouto k přírodě a našemu rodnému kraji. Každý člen týmu je zodpovědný za různou část projektu, což zajišťuje efektivitu a hladký průběh námi pořádaných aktivit. Společná práce a odhodlání měnit situaci na lepší nás neustále motivuje k dalším krokům vpřed.

Které organizace se zapojily do realizace projektu?
V projektu spolupracujeme s místními vzdělávacími a sociálními institucemi jako Gymnázium Jeseník, Základní škola Jeseník, Nábřežní a dětské domovy Jeseník a Černá Voda. Projekt zahrnuje účastníky ve věku od 5 do 18 let, což obohacuje vzájemnou interakci. Aktivity projektu se konají v místním prostředí, čímž se posiluje komunitní duch a zvyšuje se povědomí o lokálních ekologických výzvách. Projekt je také otevřen široké veřejnosti a pravidelně poskytuje aktualizace na sociálních sítích, což umožňuje občanům Jesenicka možnost zapojení se.

Během posledních měsíců jste připravili svůj první projekt, z čeho se skládá?
Náš první projekt Společně pro stromy je celoroční iniciativa pro rok 2024 zaměřená na zlepšení vztahů mezi zúčastněnými a přírodou. Všechny naše aktivity jsou koncipovány tak, aby poskytovaly hlubší porozumění a propojení s přírodou prostřednictvím neformálního vzdělávání. V březnu jsme zahájili projekt úvodním interaktivním workshopem, kde se 95 dětí a studentů z výše uvedených institucí dozvěděli o základech lesnictví. Probírali jsme témata typu odlesňování, globální oteplování a jeho vliv na kůrovcovou kalamitu a dále také původní a nepůdní dřeviny v ČR.
V dubnu se uskutečnila vrcholná aktivita našeho projektu – sadba lesa. Během čtyř dnů se na sadbě podílelo přes 80 lidí všech věkových kategorií. Studenti ze škol Gymnázia Jeseník a Základní školy Jeseník s dětskými domovy Jeseník a Černá Voda a veřejnost společně vysadili 1 321 sazenic na lesním pozemku města Jeseník. Tento významný krok pro náš projekt byl dokonce zdokumentován Českou televizí.
V letních a podzimních měsících plánujeme další aktivity jako je tvorba panoramatické lavičky nedaleko místa sadby s výhledem na Jeseník a geologický workshop, kde účastníci budou moci vlastnoručně pomalovat kameny přírodními barvami. Dále přidáme Geocachingovou kešku, čímž se zvýší návštěvnost oblasti. Zakončení projektu bude v prosinci s prezentací o dosažených výsledcích a poděkováním všem zúčastněným. 

Bylo těžké získat finance pro projekt?
Zajištění financí pro projekt předcházela dlouhá etapa psaní žádosti. Naštěstí nám žádost byla schválena a my tak získali pro realizaci projektu nezbytný grant. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Evropský sbor solidarity.

Sadbu již máte za sebou, jak dopadla?
Sadba dopadla nad naše očekávání. Cílem byla výsadba 800 sazenic, ale díky intenzivní snaze všech zúčastněných jsme vysadili chvályhodných 1 321 sazenic!

Jaké si odnášíte pocity z celé sadební akce?
Jsem rád, že celá sadební akce proběhla bez úrazu a že jsme předčili náš cíl.  

Co plánujete po dokončení tohoto projektu?
Odeslali jsme žádost na další projekt nesoucí název Společně pro les. Projekt cílí na propojení mladistvých s přírodou skrze digitální přístroje. Zapojeným institucím poskytneme fotopasti, naučíme je je ovládat a následně fotopasti společně umístíme do lesů. Děti tak budou sbírat a následně vyhodnocovat získaná data v podobě fotografií lesní zvěře. V tomto projektu se zúčastněnými také budeme tvořit ptačí budky. Následně je rozdáme domovům seniorů, přičemž se zároveň děti se seniory podělí o získané fotografie z fotopastí. Držte nám palce pro úspěšné schválení žádosti!

Jak vnímáte současnou mladou generaci ze svého pohledu? Zajímá se o okolní svět?
Současná mladá generace čelí kritice za časté používání digitálních zařízení. Přesto je důležité zdůraznit, že digitální nástroje nabízejí příležitosti pro vzdělání, zvýšení efektivity práce a sociální interakci. Někteří mladí lidé jsou schopni zodpovědně kombinovat čas strávený s digitálními zařízeními a aktivitami ve skutečném světě, přičemž kreativně využívají tyto nástroje a angažují se v ochraně přírody. Rodiče hrají klíčovou roli v motivaci dětí k aktivitám venku a předávání lásky k přírodě, což jsem díky svým rodičům měl štěstí poznat.

Čemu se ve svém volném čase věnujete, kromě dobrovolnické činnosti?
Mimo dobrovolnictví svůj čas rád trávím sportovními aktivitami v horách.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek