Úplné znění Územního plánu Lipová-lázně po Změně č.1

Textová část

Úplné znění Územního plánu Lipová-lázně po změně č.1

Grafická část

Výkres základního členění                               Výkres základního členění - legenda

Hlavní výkres                                                        Hlavní výkres - legenda

Dopravní infrastruktura                                    Dopravní infrastruktura - legenda

Vodní hospodářství                                            Vodní hospodářství - legenda

Energetika                                                             Energetika - legenda

Veřejně prospěšné stavby                                Veřejně prospěšné stavby - legenda

Koordinační výkres                                             Koordinační výkres - legenda