Technická mapa

Digitální technická mapa města (DTMM) je účelovým mapovým dílem velkého měřítka s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav. Tvoří ji mapa povrchové situace a mapa tras inženýrských sítí. Město Jeseník buduje DTMM od devadesátých let minulého století postupným měřením území města a zapracováním starších podkladů. Data jsou pořizována ve 3. třídě přesnosti, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Technická mapa slouží zejména geodetům, projektantům a investorům, kteří se zaregistrují, pro přístup k datům. 

Zakázkový systém je dostupný na adrese: www.technickamapa.cz/jesenik/