Zápisy z jednání investičního výboru 2018 - 2022

Volební období 2018-2022
předseda:
 Václav Urban
tajemník: Jiří Uher (jiri.uher@mujes.cz)
členové: Petr Malý, Pavel Perutka, Jiří Švub, Michal Mudra

Ke stažení
0%