Průmyslová zóna

Průmyslová zóna

Zóna Za Podjezdem se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Jeseník, v prostoru bývalých kasáren při komunikaci I/60. Zóna se nachází v regionu s tradicí a zázemím průmyslové výroby, zároveň se ale jedná o strukturálně postižený region. Zóna vznikla revitalizací bývalého vojenského areálu, městoník pravidelně přispívá k rozvoji této lokality a její atraktivnosti pro případné investory. V roce 2005 zde byla realizována v kompletním rozsahu splašková a dešťová kanalizace, vodovod, v roce 2011 byla vybudována část silnic, chodníků, osvětlení a odvodnění za více než 10 milionů korun, v roce 2017 byla zóna plynofikována. Zóna je rozdělena do několika bloků o celkové výměře cca 26 ha. Majetkoprávní vztahy v celém území jsou zcela vyřešeny, včetně veškeré technické a obslužné infrastruktury. V současnosti v této lokalitě funguje či má své sklady několik společností (zařízení pro gastronomii, výroba farmaceutických přípravků, oprava vozidel, atd.).

Parametry zóny:

  • území leží v bezprostřední blízkosti obchvatu města – komunikace I/60
  • území je dopravně velice dobře obslouženo kapacitní komunikací a rozlehlým parkovištěm
  • pozemky jsou napojeny na veškerou kapacitní technickou infrastrukturu
  • pro rozšíření zóny byla již se spoluúčastí státu vybudována podmiňující investice – suchá retenční nádrž
  • území je mimo jakékoliv záplavové pásmo
  • v území jsou výborné podmínky pro zakládání staveb
  • poloha zóny vylučuje konflikt s bytovou zástavbou
  • převládající západní proudění vzduchu dává zóně příznivé ekologické a hygienické podmínky (exhalace a hluk)
  • zóna je napojena na účelovou komunikaci, která vyhovuje těžké nákladní dopravě a umožňuje bez omezení propojení s nedalekou železniční stanicí vybavenou manipulačním prostorem
Ke stažení
Fotografie
centrální parkoviště
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu