Ostružná

Územní plán obce Ostružná

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP obce Ostružná

8.3.2006

ZO/20/2006

OZV č. 1/2006

25.3.2006

Změna č.1

13.9.2007

ZO/9/II/2007

OOP č. 1/2007 (č.j. 392/2007)

29.9.2007

Změna č.2

13.9.2011

ZO 7/9/2011

OOP č.j. MJ/00265/2009/108/OSMI/Vý

1.10.2011

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Textová část 1 ÚPO

Textová část 2 ÚPO

Regulativy

Grafická část

Hlavní výkres (M 1:5000)

Hlavní výkres část A (M 1:2880)

Hlavní výkres část B (M 1:2880)

Změna č. 1

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Grafická část

Výkres základního členění území část A

Změna č. 2

Textová část

Opatření obecné povahy

Grafická část

Hlavní výkresy

Legenda - hlavní výkresy