Zlaté Hory

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Zlaté Hory

18.2.2013

ZM 19/199/2013

OOP č. 1/2013

13.3.2013

Změna č.1 ÚP Zlaté Hory

5.9.2016

ZM 13/144/2/2016

OOP č.j. MZH/0576/2016

27.9.2016

Zpráva o uplatňování Schválení ZM Obsah Usnesení
v období 2014-2022 12.12.2022 Pokyny pro zpracování Změny č.2 a Změny č.3 Územního plánu Zlaté Hory 35/1,2,3/3

dispozici v sekci "ke stažení".