Parkovací management města Jeseník

Parkovací management je jednou z priorit Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník. Je to strategie a systém správy parkování ve městě. Zahrnuje plánování, organizaci, regulaci a monitorování parkování ve veřejných prostorách. Jeho cílem je efektivně využít dostupný prostor a zlepšit celkovou dostupnost parkovacích míst pro obyvatele, návštěvníky i podniky.

Parkovací management města Jeseník je spolufinancován Olomouckým krajem z dotačního programu Smart region Olomoucký kraj 2024.

Cíle parkovacího managementu v Jeseníku

Cílem dokumentu Parkovací management města Jeseník je navrhnout konkrétní opatření v oblasti dopravy s využitím SMART prvků. Návrh konkrétního chytrého navigačního systému bude zaznačen do map s přesným umístěním a návrhem dopravního značení. Dalším cílem je uspokojit potřeby rezidentů, dojíždějících, turistů a lázeňských hostů. Tato dokumentace bude v souladu s Plánem udržitelné městské mobility města Jeseník.

Plán zahrnuje:

  • Krátkodobý horizont (do roku 2025): Realizace prvotních akcí ke zlepšení parkování.
  • Střednědobý horizont (do roku 2030): Rozvoj dlouhodobých řešení a investic do dopravní infrastruktury.

Proč je parkovací management důležitý?
  • Efektivní parkovací management pomáhá maximálně využít dostupný prostor pro parkování. Minimalizuje neefektivní využití prostoru a snižuje problémy s nedostatkem parkovacích míst.
  • Dobře spravované parkování snižuje dopravní zácpy tím, že minimalizuje čas strávený hledáním volného místa.
  • Efektivní parkování zajišťuje snadný přístup k obchodním oblastem, což podporuje místní podniky a usnadňuje zákazníkům nákupy.
  • Správný parkovací management podporuje udržitelnou mobilitu, motivuje k využívání alternativních dopravních prostředků a snižuje emise skleníkových plynů.

Parkovací management je klíčový pro udržitelný a efektivní rozvoj města. Přináší řadu výhod jak pro obyvatele, tak pro město samotné:

  • Zlepšení kvality života
  • Podpora místní ekonomiky
  • Snížení dopravních zácp a emisí
  • Zvýšení efektivity využití veřejného prostoru