KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

Zápisy z jednání komise pro vzdělávání a sport 2022 - 2026

garant: Tibor Macík

předseda: Hana Sekotová

tajemník: David Koukal (david.koukal@mujes.cz)

členové: Romana Grosičová, Emil Vodák, Jan Vrba, Gabriela Paděrová, Dominik Liberda, Jan Malysa

Zjednodušená náplň činnosti:
Spolupracuje na tvorbě koncepce školství a vzdělávání, spolupracuje s organizacemi působícími ve vzdělávání. Komise navrhuje koncepci rozvoje sportu a podporuje spolupráci sportovních subjektů.

Ke stažení