KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO

Zápisy z jednání komise pro bezpečné město 2022 - 2026

garant: Roman Kaderka

předseda: Kamil Archel 

tajemník: Zdeněk Gerstberger (zdenek.gerstberger@mujes.cz)

členové: Jiří Šarman, Martin Novotný, Miroslav Partyka, Jiří Jelínek

Zjednodušená náplň činnosti: Projednává návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města, iniciuje preventivní aktivity.

Ke stažení