Územně analytické podklady

Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon a navazujících předpisů.

Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnuje zpracování územně analytických podkladů vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnovážných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci včetně zpracování grafické části ÚAP.

Aktuální stav ÚAP je k dispozici na krajském portále územního plánování. http://uap.olkraj.cz/dmvs-gateway/

Ke stažení