ŠACHOVÝ KLUB JESENÍK: Šachy jsou skvělá hra, která rozvíjí intelekt a kritické myšlení, říká předseda Šachového klubu Jeseník Pavel Koriťák

ŠACHOVÝ KLUB JESENÍK: Šachy jsou skvělá hra, která rozvíjí intelekt a kritické myšlení, říká předseda Šachového klubu Jeseník Pavel Koriťák

Šachy mají velmi dlouhou historii a stejně tak šachový klub patří mezi nejdéle fungující sportovní kluby v Jeseníku. O tom, jak se mu daří dnes, jsme si popovídali v našem rozhovoru s předsedou klubu Pavlem Koriťákem.

Ve středověku byly šachy používány pro výuku válečné strategie a nazývány „královskou hrou“. V čem podle vás tkví kouzlo šachů?
Šachy jsou krásná strategická hra, rozvíjející intelekt a kritické myšlení. Jsou populární a známé po celém světě, takže si je můžete zahrát kdekoliv a mohou vás provázet od útlého věku až do aktivního důchodu.

Historie jesenického šachového klubu sahá do 50. let minulého století. Jak se šachy od té doby změnily a jakou máte aktuálně členskou základnu?
Co se týče strategie a taktiky, šachy se moc nezměnily. Jak se ale dnešní svět díky novým technologiím zrychluje, získávají čím dál větší popularitu i šachy hrané bleskovým nebo rapid tempem. Klub má v současnosti více než sedmdesát členů ve všech věkových kategoriích, soustředíme se ale především na výchovu mládeže. Důležitou součástí naší členské základny jsou kromě aktivních šachistů také organizátoři a vedoucí družstev. Během roku pořádáme řadu soutěží a turnajů a bez jejich nadšení a obětavosti bych si organizaci těchto akcí a fungování celého našeho klubu vůbec nedovedl představit.

V našem kraji má jesenický klub početně nejvíce mládežníků. Jak se jim daří v konkurenci dalších klubů?
S mládeží jsme začali intenzivně pracovat asi před sedmi lety. Ze začátku jsme získávali hlavně zkušenosti. V posledních dvou letech už sklízíme první úspěchy. Máme mezi mládežníky krajské přeborníky, a družstvo dorostu dokonce postoupilo do 1. ligy mládeže.

Letos proběhl již 31. ročník mezinárodního turnaje Jeseník Open. Kam se od roku 1991 turnaj posunul?
Tento turnaj se díky obětavosti celé řady našich současných a bývalých členů, kteří se na jeho organizaci podílejí již více než třicet let, těší velké popularitě po celé ČR i v zahraničí. Poslední dva ročníky měly dokonce více jak 200 účastníků. V poslední době jsme turnaj zatraktivnili třeba tím, že se na prvních dvaceti šachovnicích hraje díky elektronickým šachovým soupravám on-line, takže partie může živě sledovat kdokoliv s přístupem na internet. Díky turnaji jsme navázali i mnohá přátelství, a to nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Nejvzdálenější šachové přátelé máme dokonce až na Tchaj-wanu.

Pozemek před klubovnou byl dlouhou dobu v neutěšeném stavu. Jak se vám podařilo jej zkulturnit a co dnes nabízí?
Tento pozemek byl do roku 2017 dlouhá léta neudržovaný a zarostlý náletovými dřevinami. Díky tomu si zřejmě získal oblibu mezi místními bezdomovci a narkomany, po kterých zde zůstávaly použité injekční stříkačky a podobné nebezpečné věci. Vzhledem k těmto okolnostem jsme se před čtyřmi lety ve spolupráci s městem Jeseník a olomouckým arcibiskupstvím, kteří pozemky před klubovnou vlastní, rozhodli tento prostor vyčisti a zkulturnit. Chtěli jsme šachy více zpřístupnit veřejnosti, a proto jsme na pozemek umístili stan s posezením se dvěma šachovnicemi, velké zahradní šachy, malé antukové hřiště s basketbalovým košem a ruské kuželky. Letos jsme stan rozšířili, abychom mohli s naší mládeží trénovat venku na čerstvém vzduchu. V květnu jsme před klubovnou odehráli dokonce první open air turnaj mládeže a přátelský zápas družstva dospělých se šachisty z Litomyšle. Venkovní šachy pod stanem si získaly rychle velkou popularitu nejen mezi jesenickou veřejností, ale také mezi návštěvníky našeho krásného lázeňského města. Rádi si zde zahrají šachy, vyfotí se a několikrát nám také osobně poděkovali s tím, že v republice jsou naše venkovní šachy s ruskými kuželkami a posezením úplnou raritou, což nás samozřejmě těší.

Jak si máme představit šachový trénink?
Šachový trénink má zpravidla svou teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnujeme výuce techniky, taktiky a strategie šachu a v praktické části hrajeme tréninkové partie. Při tréninku využíváme také velkoplošnou obrazovku propojenou s počítačem, na níž analyzujeme odehrané partie našich svěřenců. Tréninky vedou kvalifikování trenéři. Začátečníky a mírně pokročilé trénuji já, pokročilé šachisty okresní šachová jednička Patrik Gnida a nejlepší mladí šachisté mohou dvakrát měsíčně trénovat s mezinárodním mistrem Richardem Biolkem z Přerova, který v minulosti mimo jiné trénoval reprezentaci žen a mládežnickou reprezentaci. Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství.

Dnes počítače vládnou světu. Co šachy a počítače? Dokáže počítač vyhrát nad lidským mozkem, nebo jej mozek přelstí?
Dnešní běžně dostupné šachové programy, tzv. šachové motory, jsou již na takové úrovni, že dokážou porazit i ty nejlepší šachisty. Díky těmto technologiím se šachy staly bohužel i náchylnějšími k podvádění.

V každé lidské činnosti jsou důležité vzory. Který šachista je v současnosti vzorem pro vaše mladé šachisty?
Myslím si, že naše mládež má vzory převážně v našich řadách. Určitě je pro nás velkým vzorem Svaťa Hastík. Skvělý šachista, který nás bohužel před třemi lety opustil a na jehož počest hrajeme každý rok v září memoriál nesoucí jeho jméno.

Jak váš klub ovlivnila doba covidová?
V této nelehké době jsme se přesunuli do on-line prostoru, kde jsme dvakrát týdně hráli turnaje a také trénovali. On-line tréninky vedli nejen naši trenéři, ale také otec a syn Biolkovi z Přerova, renomovaní trenéři s mezinárodní licencí. Díky této aktivitě se nám dokonce podařilo rozšířit naši členskou základnu o několik mládežníků.

Co byste závěrem vzkázal příznivcům?
Šachy jsou skvělá hra, která přináší nejen radost z hry, ale rozvíjí i vaše kritické myšlení. Náš klub je otevřen všem zájemcům o tuto královskou hru, ať už je jejich věk jakýkoliv, a proto neváhejte a navštivte nás.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Další informace o klubu na www.skjesenik.cz.

Fotografie
Obrázek bez názvu