Územní plán Jeseník

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Jeseník

25.07.2013

ZM 24/1073/2013

MJ/26342/192/2009/OSMI/Vý

21.08.2013

Změna č.1

19.04.2018

ZM 22/1072/II./2018

MJ/17456/2018/OSUUP/Kaš

01.06.2018

 Změna č. 2  22.06.2023 ZM 03/UZ-70-3/2023 MJ/36989/2023        28.07.2023

Zpráva o uplatňování Schválení ZM Obsah Usnesení
v období 2018 - 2021 17.02.2022 Pokyny pro zpracování Změny č.3 Územního plánu Jeseník 667; 668

 

Dokumenty jsou k dispozici v sekci "ke stažení".

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE