Územní plán Jeseník

Územní plán je přístupný v online verzi v Mapové aplikaci Marushka.

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Jeseník

25.07.2013

ZM 24/1073/2013

OOP č.j. MJ/26342/192/2009/OSMI/Vý

21.08.2013

Změna č.1

19.04.2018

ZM 22/1072/II./2018

MJ/17456/2018/OSUUP/Kaš

01.06.2018

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Jeseník - veřejné projednání

Pořizováno zkráceným postupem podle ust. §55a a 55b stavebního zákona

Celá dokumentace (.zip) je k dispozici na této stránce v sekci "ke stažení" níže. 

Veřejná vyhláška

Textová část

Jeseník-změna č.2-návrh pro VP-prosinec 2022

Jeseník-změna č.2-odůvodnění-návrh pro VP-prosinec 2022

Jeseník-změna č.2-změnový text-návrh pro VP-prosinec 2022

Grafická část

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ

2 HLAVNÍ VÝKRES

3 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

6 KOORDINAČNÍ VÝKRES

7 KOORDINAČNÍ VÝKRES - DOPRAVA

vyvěšeno od 16.1.2023 do 8.3.2023