Úplné znění po změně č.1 Územního plánu Vlčice

Textová část

Úplné znění po změně č.1 Územního plánu Vlčice

Grafická část

Základní členění                   legenda

Hlavní výkres                        legenda

Doprava                                legenda

Vodní hospodářství               legenda

Energetiky a spojů                legenda

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace           legenda

Koordinační výkres                legenda