Redakční rada

REDAKČNÍ RADA
Zjednodušená náplň činnosti:
Koncepční práce při vydávání měsíčníku Naše město.

Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Jiří Glabazňa
Tajemník: Jan Mrosek
Členové: Jiří Janík, Kateřina Tomanová

MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO

Příspěvky zasílejte na nasemesto@mujes.cz