Výbory zřízené Zastupitelstvem města Jeseníku

Finanční výbor

předseda: Ing. Radomír Kuba

tajemník: Karel Buchta (karel.buchta@jesenik.cz)

členové: Rudolf Lindovský, Mgr. Ondřej Kameník a Ing. Marie Fomiczewová

Zápisy z jednání finančního výboru naleznete zde.

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Jelínek

tajemník: Jitka Zatloukalová (jitka.zatloukalova@jesenik.cz)

členové: Ing. Miroslav Šustek, Roman Štencl, Ing. Aleš Suchánek a Libor Dobiáš 

Zápisy z jednání kontrolního výboru naleznete zde.