Manuál implementace SMART ČESKO

Smart city je aktuální téma. Moderní technologie již tvoří běžnou součást našeho života. Každý z nás účelně začíná více využívat chytrá řešení. Stejně tak naše město Jeseník se snaží účelově, občas nahodile zavádět a realizovat chytrá řešení v rámci investování a plném fungování města. Důležité je ale postupovat systémově, tak aby si jednotlivá řešení nekonkurovala, ale efektivně a udržitelně vše fungovalo společně. Na toto téma tak vzniká řada metodik orgánů a koncepcí. Existuje celá řada definicí SMART CITY a systémových shrnutí. Po prostudování řady Smart city řešení přicházíme s implementací strategie SMART ČESKO, které komplexně pojmenovává problematiku a zaměřuje se na implementaci myšlenky Smart city do měst a obcí.

Ke stažení