Sazebník výše úhrad za poskytované informace

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

 • černobílá, formát A4
  jednostranná kopie z volných listů: 2,- Kč
  oboustranná kopie z volných listů: 3,- Kč
  jednostranná kopie z vázaných předloh: 3,- Kč
  oboustranná kopie z vázaných předloh: 4,- Kč
 • formát A3
  jednostranná kopie z volných listů: 4,- Kč
  oboustranná kopie z volných listů: 6,- Kč
  jednostranná kopie z vázaných předloh: 5,- Kč
  oboustranná kopie z vázaných předloh: 7,- Kč

b) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku:

 • běžný formát A4: 5,- Kč

c) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních úhrad

d) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 0,5  hod.

 • za každou započatou hodinu: 100,- Kč