VOLNÝ ČAS: Kroužky, tábory, hvězdárnu, ale i vzdělávání dospělých. To a mnohem více nabízí SVČ DUHA

VOLNÝ ČAS: Kroužky, tábory, hvězdárnu, ale i vzdělávání dospělých. To a mnohem více nabízí SVČ DUHA

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník (dále jen SVČ DUHA) je školské zařízení s více než sedmdesátiletou historií. Tato instituce však v čase nespí a stále se rozvíjí. O tom, jak se jí daří, jsme si popovídali s ředitelem této příspěvkové organizace  Danielem Krčmářem.

Pane řediteli, představte nám prosím vaši organizaci.
SVČ DUHA jediné profesionální zařízení pro zájmové vzdělávání v jesenickém regionu. Nacházíme se v prostorách bývalého kláštera sv. Voršily spolu s prvním stupněm ZŠ Jeseník. Všechny naše prostory – hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky, hvězdárna jsou v centru města, dětské dopravní hřiště je v areálu ZŠ Jeseník na ulici Boženy Němcové a ptačí voliéra se nachází na náměstí Svobody. Hlavní oblasti zájmového vzdělávání jsou pak pravidelná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost, příležitostná zájmová činnost, táborová činnost, osvětová činnost, nabídka spontánních činností, vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů a vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy škol.

V roce 2021 SVČ DUHA rozšířila svoji činnost o nabídku vzdělávacích programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a širokou veřejnost. O jaké programy se jedná?
Nabízíme semináře akreditované MŠMT, ale i bez akreditace. Akce jsou podle tematického zaměření uskutečňovány v prostorách SVČ DUHY. Semináře a přednášky se konají ve přednáškové učebně a praktické dílny podle zaměření v odborných učebnách. Na základě poptávky jednotlivých škol jsou také uskutečňovány tzv. „semináře pro sborovnu“ v prostorách mimo naši organizaci.

Jak jste zmínil, mezi základní činnosti SČV DUHA patří zajišťování zájmových kroužků a během letních prázdnin také táborů. Jaký je o ně zájem?
Naše organizace otvírá každoročně více než 90 zájmových útvarů (kroužků) pro děti do 18 let, do kterých dochází více než 1 000 účastníků. Co se týče táborů, tak každoročně vyhlašujeme 12 až 13 táborů příměstského typu. Pobytových táborů vzhledem k absenci táborové základny pořádáme již mnohem méně. Zájem dětí je velký, mnohé tábory mají již dlouholetou tradici, jsou velmi oblíbené a také jsou obsazeny již několik dnů po jejich zveřejnění.

SVČ DUHA provozuje dopravní hřiště na sídlišti 9. května. Jak hřiště využíváte pro své aktivity a jak moc jej využívají děti ve svém volném čase?
O dětské dopravní hřiště se staráme a provozujeme ho již šestým rokem. Nabízíme zapůjčení kol, čtyřkolek a bezpečnostního vybavení hlavně pro děti, ale máme zde i mobilní vozidla pro dospělé. Právě děti si tak zde mohou vyzkoušet nanečisto, jak být správnými účastníky dopravního provozu. Hřiště je podle harmonogramu otevřeno čtyřikrát týdně v odpoledních hodinách a je bohatě využíváno hlavně rodiči s dětmi. Dopoledne slouží hřiště pro výuku dopravní výchovy žáků základních škol celého jesenického regionu. Hřiště také pro svou zájmovou a sportovní činnost využívá cyklistický oddíl Force TEAM Jeseník a v průběhu hlavních letních prázdnin zde pořádáme již několik let příměstské tábory Na kole vesele.

Pod správu DUHY spadá také jesenická hvězdárna, která oslaví příští rok 60 let. Jak hvězdárna funguje pro veřejnost?
Hvězdárna byla vybudována v roce 1965 z iniciativy místního učitele Vladimíra Petřkovského a v současné době je to jedna ze součástí SVČ DUHA Jeseník. V dopoledních hodinách je hvězdárna v rámci námi připravených vzdělávacích programů k dispozici školám a školkám a odpoledne ji SVČ DUHA jednou týdně využívá pro svůj zájmový útvar Astronomie. Pro veřejnost je hvězdárna přístupná vlastně kdykoliv jindy během celého týdne. Demonstrátor Jiří Petřkovský nabízí pro zájemce prohlídku hvězdárny a samozřejmě pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků je pět osob, maximální počet patnáct. Na našich webových stránkách v odkaze HVĚZDÁRNA uvádíme vždy aktuálně blížící se astronomické události a zájemci o program v rámci této události mohou volat na telefonní číslo 739 438 211 Jiřímu Petřkovskému a mohou si dohodnout vhodný termín pro návštěvu hvězdárny. Hromadné pozorování oblohy není bohužel z důvodu prostorového omezení hvězdárny možné, a proto jsme zvolili osobní přístup ke klientovi. Nově ve spolupráci s MAP Jeseník připravujeme nový vzdělávací projekt, do kterého se budou mít možnost zapojit základní školy v okrese. Pro veřejnost se pak každé první úterý v měsíci bude konat Den otevřených dveří bez nutnosti se objednat předem.

Představil byste nám ještě některé další aktivity?
Ten výčet všech aktivit a činností, které v rámci našeho působení nabízíme, by byl velmi dlouhý a já bych nechtěl žádnou z nich opomenout, protože každá jedna z nich je pro nás důležitá, vyžaduje přípravu a někdy značné úsilí a volný čas ze strany zaměstnanců k tomu, aby byla úspěšná. Tímto bych všem zaměstnancům SVČ DUHA chtěl poděkovat za jejich práci a nasazení, což není, bohužel, mnohdy doceněno. Čtenáři se vše o SVČ DUHA, její činnosti a připravovaných akcích mohou dovědět na našich webových stránkách www.duhajes.cz nebo jsme jim k dispozici přímo u nás v areálu bývalého kláštera a také na kterékoli akci s naší účastí.

Chystáte v nejbližší době nějakou akci, na kterou byste rád pozval naše čtenáře?
Rád bych pozval všechny čtenáře na návštěvu naší jesenické hvězdárny, o které jsem se již zmiňoval. Pomalu se nám blíží jaro, takže budeme otvírat dopravní hřiště, u nás v SVČ budou velikonoční díly, v lázních se bude konat program pro děti v rámci Dne čarodějnic, připravili jsme již tábory na letní prázdniny, pojedeme na zájezd na Floru Olomouc, do ZOO, připravujeme Pohádkový les a mnoho dalších.

Vaše organizace se z velké části zabývá volnočasovými aktivitami. Jak trávíte volný čas nejraději vy?
Pokud mi čas a zdraví dovolí, tak různými sportovními aktivitami, zejména se svými dvěma dcerami. Taky už se těším, až zase vyrazím na ryby.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek