Otázky a odpovědi

Máte v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které lze prodloužit?
V případě nutnosti prodloužení postupujte standardně dle běžných pravidel.

Máte v ČR platné pobytové oprávnění, které nelze prodloužit a jehož platnost za krátkou dobu vyprší?
Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění (schengenského víza / sezónního víza / mimořádného pracovního víza) vyprší za dobu kratší než 14 dnů a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP.
V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o speciální druh dlouhodobého víza. Pokud máte platné povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat. V opačném případě je nutné vyřídit si povolení k zaměstnáni.
Bližší informace k úředním hodinám pracovišť naleznete zde. Nechoďte na pracoviště dříve, protože žádost nebude možné zpracovat.

Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), mám si něco vyřídit?
Na území ČR můžete po dobu 90 pobývat v rámci bezvízového styku. Pokud jste ubytovaní v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel. Pokud se budete chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, je možné požádat si o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích MV OAMP. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání.

Přicestoval jsem nove do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat a potřebuji asistenci. Co mám dělat?
V každém kraji byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. V centru se můžete registrovat, vyřídit si speciální dlouhodobé vízum a bude vám poskytnuta další pomoc, včetně možnosti ubytování.

Musím mít zajištěno zdravotní pojištění?
Ano. Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn. Pokud jste zaměstnán, jste pojištěn ze zákona ve veřejném zdravotním pojištění. Pokud zaměstnán v ČR nejste, musíte mít zajištěno pojištění vlastní.
Pokud vám bude uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění.

Musím s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii?
Nemusíte, podle ust. § 93 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat.

Musím s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště OAMP MV?
Nemusíte, pokud budete pro děti žádat o speciální vízum, postačí, abyste se dostavili na pracoviště s jejich cestovním dokladem nebo rodným listem. Doporučujeme s sebou vzít jejich fotografii pasového formátu.

Máte na Ukrajině rodinné příslušníky nebo blízké, kteří za vámi potřebují přicestovat do ČR?
Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, ale pouze na základě platného biometrického pasu, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období.
Je důležité si na dobu bezvízového pobytu sjednat cestovní zdravotní pojištění (lze uzavřít i online).
Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel skutečně udělal.

Musí prokazovat Ukrajinci cestující do ČR na hraničních přechodech očkovaní proti covid-19 nebo mít test PCR nebo antigen?
V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena ochranným opatřením vydaným 24. 2. 2022.

Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?
Daná osoba se dostaví na pracoviště OAMP ve stanovených mimořádných hodinách a požádá o speciální dlouhodobé vízum. Poté je nutné domluvit se se zaměstnavatelem a vyřídit si na Úřadu práce povolení k zaměstnání.

Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?
V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat.

Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?
Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR. Více informací je zde (pdf, 154 kB), formulář je zde (pdf, 138 kB)

Přijíždím poprvé do České republiky - existují nějaké základní informace?
Můžete se podívat na film a přečíst si brožuru Příští zastávka Česká republika. Informace jsou však obecně připraveny pro všechny cizince přijíždějící nově do ČR. Nyní jsou okolnosti příjezdu z Ukrajiny trochu jiné, ale stále vám mohou některé informace pomoci při orientaci ve vašem novém domově.

Převzato a upraveno z Ministerstva vnitra České republiky