Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 zřizuje Městský úřad Jeseník elektronickou podatelnu a vydává následující informace:

§1 odst.1, písm.e)
Elektronická podatelna:
podatelna@mujes.cz
§1 odst.1, písm.e) Formáty datových zpráv:
(elektronicky nešifrované)
- MS Office
- pouze pdf
§1 odst.1, písm.e) Kvalifikované certifikáty
pověřených zaměstnanců:
po získání kvalifikovaných certifikátů
od akreditované certifikační autority
§1 odst.1, písm.b) Zaměstnanci pověření
ověřováním zaručených
elektronických podpisů:
sekretariát starosty, radnice
(Králová Tereza, Bc.)
§1 odst.1, písm.d) Příjem podání
na technickém nosiči dat
(flash disk nebo jiném médiu)
sekretariát starosty, radnice
(Králová Tereza, Bc.)