Volební období 2018 - 2022

BYTOVÁ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Vyjadřuje se k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.
ZÁPISY

DOPRAVNÍ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Oblast dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, vytváření, případně koordinování přípravy a rozvoje dopravních plánů města, řešení podnětů podaných na MěÚ.
ZÁPISY

DOTAČNÍ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Formální kontrola žádostí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník, rozhodování o udělení dotací.
ZÁPISY

KOMISE - REDAKČNÍ RADA
Zjednodušená náplň činnosti: Vydávání měsíčníku Naše město.
MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO

KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
Zjednodušená náplň činnosti: projednává návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města, iniciuje preventivní aktivity.
ZÁPISY

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI, RODINU
Zjednodušená náplň činnosti: Zajišťuje společenské akce vítání občánků, návštěvu jubilantů, setkání důchodců atd.
ZÁPISY

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
Zjednodušená náplň činnosti: Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.
ZÁPISY

KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
Zjednodušená náplň činnosti: Ve sportovní komisi jsou zastoupeni zástupci sportovních oddílů, klubů či tělovýchovných jednot se sídlem v Jeseníku. Navrhuje koncepci rozvoje sportu, podporuje spolupráci sportovních subjektů.
ZÁPISY

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zjednodušená náplň činnosti: Spolupracuje na tvorbě koncepce školství a vzdělávání, spolupracuje s organizacemi působícími ve vzdělávání.
ZÁPISY