Komise pro sport a tělovýchovu

KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
Zjednodušená náplň činnosti:
Ve sportovní komisi jsou zastoupeni zástupci sportovních oddílů, klubů či tělovýchovných jednot se sídlem v Jeseníku. Komise navrhuje koncepci rozvoje sportu a podporuje spolupráci sportovních subjektů.

Garant: Tibor Macík
Předseda: Jan Baďura
Tajemník: Vendula Doleželová (vendula.dolezelova@mujes.cz)
Členové: Tomáš Tejchman, Karel Tulis, Martin Trsťan, Emil Vodák

Ke stažení