SOCIÁLNÍ OBLAST: Centrum sociálních služeb Jeseník letos slaví třicet let své existence

SOCIÁLNÍ OBLAST: Centrum sociálních služeb Jeseník letos slaví třicet let své existence

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jeseník je poskytovatelem sociálních služeb pro seniory, jejíž historie sahá až do roku 1993. Letos tak slaví třicet let své existence. O tomto období, ale i o jejích současných aktivitách jsme si povídali s jejím ředitelem Janem Rotterem. 

V roce 1993 zastupitelstvo města zřídilo příspěvkovou organizaci, která zastřešila sociální služby pro seniory ve městě Jeseník. Postupně se její služby rozšiřovaly až do dnešní podoby centra sociální služeb. Jaké služby v současnosti centrum nabízí?
Máme registrovány dvě pobytové služby určené pro seniory od 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc a nemohou zůstat doma. Od roku 2015 je to Domov pro seniory s kapacitou pětačtyřicet míst a Domov se zvláštním režimem, který nabízí dvanáct míst pro seniory od roku 2021. Obě služby se nachází v budovách na Beskydské ulici. Služba Domov se zvláštním režimem je veřejnosti možná méně známá, je určena seniorům trpícím různými formami demence. V komplexu na Beskydské ulici se nachází ještě ambulantní služba Denní stacionář, nejedná se ale o pobytovou službu. Senioři ji využívají v pracovní dny. Je určena seniorům, kteří potřebují pomoc, ale chtějí ještě zůstat bydlet doma a zároveň zažít něco hezkého, setkávat se s vrstevníky. Čtvrtou službou je Terénní pečovatelská služba. Pod křídly centra je od roku 2018. Jinak v různých podobách terénní pečovatelské služby byly ve městě poskytovány již od poloviny sedmdesátých let. Tým pečovatelské služby má sídlo v prostorách Střední průmyslové školy a pečuje přibližně o stovku klientů.

V polovině minulé dekády došlo k výrazné investici do zázemí centra. Co se tehdy vybudovalo?
Došlo k zásadnímu rozšíření služeb. Ke stávajícímu chráněnému bydlení přibyl domov pro seniory a následně denní stacionář. Došlo k výstavbě nového moderního objektu, který zahrnoval pokoje pro klienty, zázemí pro personál a dále prostory denního stacionáře. Ve spojnici budov, tzv. krčku, pak přibyl nový provoz kuchyně a jídelny, včetně vestibulu, tedy hlavního vstupu.

Po úspěšné transformaci organizace ale nepřišlo období klidu, naopak nás všechny překvapila pandemie nemoci covid-19. Jak zasáhla váš provoz?
Bylo to opravdu velmi složité období. Tehdy probíhaly přípravy na vznik domova se zvláštním režimem a díky pandemii došlo k posunutí termínů projekčních prací i samotné realizace. Pandemická opatření ztěžovala provoz a poskytování všech našich sociálních služeb. Naším primárním úkolem bylo zajistit co největší bezpečí pro naše klienty, a to se dařilo. Zvykali jsme si na stále se měnící režim, online porady či školení, toto období bylo opravdu náročné. Náš tým ale celé pandemické období zvládl velmi dobře, posílilo nás to a stmelilo. 

A co vaši klienti, jak ti situaci zvládali?
Průběžně se zaváděla a měnila různá celostátní omezení, např. omezení pohybu klientů v zájmu jejich bezpečí, omezení společných setkání, stravování nebo i návštěv. To mělo samozřejmě vliv na atmosféru v domově i psychiku některých klientů. Ne všichni situaci sledovali ze sdělovacích prostředků jako lidé v běžném životě, zachovali si tak od všeho jakýsi odstup. I když kontakty pečujících s klienty ztěžovaly různé ochranné pomůcky, bylo vidět, že klienti situaci chápali a dávali nám najevo svoje sympatie a podporu. Přes mnohá opatření jsme i tak zažili několik vln onemocnění covidem a bohužel i úmrtí klientů. V porovnání s jinými zařízeními v republice ale nedosáhla vysokých počtů.

Pojďme teď k pozitivnějším věcem. Kromě základní péče nabízíte také mnoho různých aktivit pro vaše klienty. Zkuste nám je přestavit.
Organizace nabízí klientům široké spektrum aktivizačních činností, které provádí aktivizační pracovníci ve spolupráci s pečovatelkami. Realizují se skupinové i individuální aktivity. Mezi ty vítané volnočasové patří tzv. dílničky, např. práce s keramikou, výroba vonných mýdel a mnoho dalších. Aktivity jsou často spojené se společným prožíváním tradic. Nedávno jsme slavili Velikonoce, a tak si klienti vyráběli velikonoční výzdobu nebo malovali kraslice tradiční voskovou technikou. Jako podněty pro vytváření vzpomínek na uplynulý život klientům mohou sloužit tzv. reminiscenční koutky zaměřené na hudbu, divadlo nebo film. K dispozici máme také společenskou místnost ve stylu provence, tzv. Levandulovou kavárnu. Mezi naše seniory také často chodí děti ze zdejších škol a školek, mají pro ně hudební nebo recitační pásmo, jindy přichází s vyrobenými přáními.

Důležitá je také spolupráce s polskými partnery. Jak probíhá?
Postupně jsme se zaměřili na spolupráci s Domovem pro seniory v Prudniku. Na začátku spolupráce jsme realizovali několik ročníků sportovních her pro seniory, dále tříletý projekt Senioři v Schengenu, který obsahoval bezmála třicet setkání a workshopů na obou stranách hranice. Naposledy to byly jednoleté projekty s řadou různorodě zaměřených setkání. Populární byly i společné poznávací zájezdy nebo teambuildingové akce pro zaměstnance. Snahou bylo obohatit klientům jejich život o nové zkušenosti, zážitky i kontakty, a to i napříč hranicí.

Vaše činnost se nezaměřuje jen na vaše klienty, ale ve spolupráci s městským úřadem pořádáte mnoho další aktivit pro všechny jesenické seniory. O jaké aktivity se jedná?
Kromě poskytování sociálních služeb máme „v popisu práce“ i návazné služby. Jedná se o správu Klubu seniorů a ve spolupráci s městským úřadem také o pomoc jednotlivým skupinám seniorů. Mezi tyto činnosti patří vzdělávací aktivity, Akademie třetího věku nebo Virtuální univerzita třetího věku. V posledních letech se oblast rozšířila o spolupráci s Radou seniorů. Organizace stála u zrodu Dnů seniorů, které se konají pravidelně na podzim každého roku.

Ředitelem organizace jste již třicet let. Vést takovou organizaci s více než sedmdesáti zaměstnanci není nic jednoduchého. Jak odpočíváte?
K mému naturelu více sedí aktivní odpočinek, takže mezi moje oblíbené činnosti řadím hlavně sport a pohyb vůbec. V zimě jsou to lyže, v létě kolo, turistika pak celoročně. Vše, co zažiji, pak také rád fotím. No, a když už jsem doma, rád čtu a poslouchám hudbu.

Chtěl byste závěrem něco vzkázat našim čtenářům?
Každá rodina se může setkat se situací, kdy bude potřebovat pomoc při péči o své blízké. Jsme připraveni nabídnout své služby (pokud to bude v možnostech naší kapacity), pomoc i poradenství. Na webu www.cssjes.cz máme kromě informací a dokumentů i kontakty, na které se mohou zájemci obrátit.

Závěrem chci všem čtenářům popřát pevné zdraví, mnoho sil a krásné jarní dny.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek