Místní energetická koncepce města Jeseník

Místní energetická koncepce je informačním a strategickým dokumentem, který je zaměřen na oblast energetiky ve vztahu k úsporám energií a energetické soběstačnosti. Je rozdělena na dvě základní části, analytickou a návrhovou.

Analytická část popisuje lokalitu města, analyzuje zdroje energie na území města a vyhodnocuje její spotřebu dle jednotlivých sektorů (město, domácnosti, podnikatelský sektor) a dle jednotlivých energonositelů (plyn, elektřina, dřevo aj.)

Návrhová část zpracovává soubor konkrétních opatření vedoucích k efektivnějšímu využití energií, jejich úsporám a větší energetické soběstačnosti. Na základě návrhové části dokumentu bude zpracován detailnější energetický akční plán, který se bude podrobněji věnovat přípravě a realizaci navrhovaných řešení a který se bude průběžně vyhodnocovat.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022–2027 – Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz.

Mikroregion Rožnovsko - Projekty - Místní energetické koncepce

Ke stažení