Úplné znění po změně č.1 Územního plánu Skorošice

Textová část

Úplné znění po změně č.1 Územního plánu Skorošice

Grafická část

Základní členění                     legenda

Hlavní výkres                          legenda

Doprava                                   legenda

Technická infrastruktura        legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací        legenda

Koordinační výkres                  legenda