BYTOVÁ KOMISE

Jednání bytové komise 2022 - 2026

  • garant: Tibor Macík
  • předseda: Veronika Škodová
  • tajemník: Kamila Pecinová (kamila.pecinova@jesenik.cz)
  • členové: Eleni Zrnečková, Dušan Antálek, Eva Franklová, Šárka Šuláková

Zjednodušená náplň činnosti: Vyjadřuje se k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.

Zápisy ze zasedání bytové komise nejsou vzhledem k velkému obsahu zákonem chráněných údajů zveřejňovány. K jednotlivým bodům zápisu je radou města přijímáno samostatné usnesení (viz zápisy rady města).