BYTOVÁ KOMISE

Jednání bytové komise 2022 - 2026

garant: Tibor Macík

předseda: Veronika Škodová

tajemník: Kamila Pecinová (kamila.pecinova@mujes.cz)

členové: Eleni Zrnečková, Dušan Antálek, Eva Franklová, Šárka Šuláková

Zjednodušená náplň činnosti: Vyjadřuje se k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.

Zápisy ze zasedání bytové komise nejsou vzhledem k velkému obsahu zákonem chráněných údajů zveřejňovány.

K jednotlivým bodům zápisu je radou města přijímáno samostatné usnesení (viz zápisy rady města).